Hjem

Opinor

Resultatutvikling AS

VÅR TENKNING

OG

VÅR ARBEIDSMÅTE

 

RESULTATUTVIKLING

MENNESKER I ORGANISASJONER

Vi lever og skaper i samhandling med andre. Sammen prøver vi å tjene vårt daglige brød eller gjennomføre ideer som vi brenner for – vi organiserer oss. For lettere å forstå, kontrollere og utvikle våre organisasjoner etablerer vi strukturer, systemer og prosedyrer.

 

PROSESSER

Ofte blir resultatet likevel ikke slik vi forventet. Det ser ut som om våre rammer og regler sjelden er tilstrekkelig, vi må også fokusere på det som skjer mellom oss når vi handler. Kvaliteten på de mellommenneskelige prosessene er ofte avgjørende for resultatet.

 

BÅDE OG

I en erkjennelse av dette har vi i Opinor valgt å fokusere både på strukturer, systemer og prosedyrer og på de mellommenneskelige prosesser som folk opplever når de med utgangspunkt i sin hverdag, sine problemstillinger og opplevelser, skal utføre sin jobb.

 

SAMHANDLING OG LÆRING

Konkret betyr dette at vi kombinerer ny kunnskap med veiledning på den samhandling som skjer når en gruppe arbeider med konkrete problemstillinger fra egen arbeidssituasjon. Hver gruppe løser sine reelle problemstillinger samtidig som de utvikler seg som gruppe. Den største utfordring ligger i å skape kultur for læring i gruppen.

 

ERFARING OG PRAKTISK KUNNSKAP

I organisasjoner er det de ansattes erfaringer innad i organisasjonen og i forhold til omverdenen som er grunnlaget for å få til en endringsprosess. Erfaringen har sin plass og identitet innenfor en bestemt praksis. I en praksis gjør vi ulike erfaringer. De erfaringene vi gjør oss kan bare forstås som en del av den praksis eller virksomhet den ble til i. Vi går inn i ulike organisasjoners hverdag og arbeider med de problemstillingene de har gjennom sin måte å se verden på. Den ledelses- og arbeidspraksis som utvikles i en organisasjon, er knyttet opp til de arbeids¬oppgaver som organisasjonen er satt til å løse. Den enkelte organisasjon har utviklet sin egen praksis på hvordan disse oppgavene skal løses. Det er i forholdet mellom arbeidspraksis og ledelse at organisasjonen kan utvikles. Erfaringene med dette og evnen til å lære av det danner grunnlaget for hvordan organisasjoner lykkes i sitt arbeid.

 

ERFARINGSBASERT LEDELSE OG UTVIKLING AV INNOVATIVE ORGANISASJONER

 

-

LÆRINGS OG UTVIKLINGS-PROSJEKTER

 

-

KARTLEGGING

 

-

SALGSRETTET ORGANISASJONS-UTVIKLING

 

-

Kontakt

Knut. B. Knutsen

+47 90550368

kbk@opinor.no

 

Copyright © All Rights Reserved